Z radością informujemy, że nasza biblioteka zdobyła dotację w wysokości 137 500 zł, które wesprą nasze działania, realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 28 marca 2022 r. do 15 listopada 2023 r.Kwotę blisko 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 46 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.Decyzję o przyznaniu dofinansowań zadaniom najwyżej ocenionym w konkursie,przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Centrum, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.
Gratulujemy pozostałym beneficjentom!
Więcej informacji  https://bit.ly/3Djbebd
 
BLISKO - wyniki naboru