programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury

Nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

BLISKO to B – Biblioteka | L - Lokalność | I - Inicjatywy | S- Społeczność | K- Kooperacja | O - Oddolność 

służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

"Sówka Kolejówka. Bajkowa podróż po Kwidzynie"

1 kwietnia 2022 r. ruszają zapisy na nowy, autorski projekt naszej Biblioteki - "Sówka Kolejówka. Bajkowa podróż po Kwidzynie". Projekt dotyczy wielkich pisarzy literatury dziecięcej, których imionami zostały nazwane ulice Kwidzyna. To historia nie tylko o ich twórczości literackiej, ale również ciekawostki z życia pisarzy: